Veriaci putovali do Radu

Z príležitosti Sviatku sedembolestnej Panny Márie priši na východ Slovenska do Brehova a do Radu pútnici zo Spišského Štvrtku, Brehova, Trebišova, Humenného, Svätuší a z okolitých obcí.

Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše vo farskom kostole v Rade bol Vdp. Dionýz Takács, miestny pán farár. Spolu s ním koncelebrovali sv. omšu aj ďalší kňazi z dekanátu a bratia minoriti z Brehova a z Levoče. Služby slova sa ujal provinciálny kustód rehole minoritov na Slovensku, brat Martin Mária Kollár. Na záver sv. omše sa všetci v procesii odobrali do ruín niekdajšej kláštornej kaplnky, kde sa spoločne pomodlili litánie k Sedembolestnej Panne Márii, na úmysel Svätého otca a modlitbu za blahorečenie brata Štefana Iglódyho. Miestny pán farár pripravil pre všetkých spoločné agapé. Brat Jozef Sukeník pútnikom zo Spišského Štvrtku, svojim nedávnym farníkom, priblížil životný príbeh brata Štefana.

V sobotu 16. septembra putovali do Radu aj veriaci a duchovný otec z farnosti Svit. Aj oni navštívili tamojší farský kostol, ruiny starého kláštora a kláštornej kaplnky, ktorá sa ešte v 17. storočí stala prvým miestom úcty k mladému mučeníkovi Štefanovi. Modlili sa tu nielen za jeho blahorečenie, ale aj za pokoj a jednotu medzi rozdelenými kresťanmi.

Každoročne v septembri putujú veriaci do Radu, aby si pripomenuli rehoľníkov, ktorí tu položili život za vieru v priebehu nepokojného 17. storočia. Násilnou smrťou zomrelo v Rade viac ako 10 bratov minoritov. V septembri si spomíname na skupinu šiestich z nich, ktorí zahynuli  v roku 1653, pretože sa postavili na obranu obrazu Bolestnej Panny Márie, ktorý chceli zneuctiť vojaci Juraja II. Rákociho.

text: br. Jozef