Rodinné prázdniny v Brehove

Aj tento rok, už po ôsmykrát, sme sa zišli v našom obľúbenom kúte Slovenska – na južnom Zemplíne, v kláštore minoritov v Brehove.

Bolo to v termíne od 9. do 16. júla a bolo nás 50 – rodičia, deti, animátori. Počasie bolo výborné, atmosféra dovolenková, plná rodinnej pohody. Schádzali sme sa postupne, každý podľa svojich možností. Prvé dni sme si oddýchli, podnikali výlety do okolia, využili možnosti kúpania. Kto chcel, pomohol v hrabaní sena, či iným spôsobom, miestnej komunite bratov minoritov. Oficiálny program sa začal vo štvrtok večer a pokračoval v nasledujúcich dňoch, spoločnými modlitbami, slávením i prednáškami tentokrát na tému "O anjeloch". Deti sa počas stretnutí rodičov venovali rôznym aktivitám pod vedením skúsených animátorov.

Okrem toho, v sobotu sme sa vybrali na výlet, a presnejšie povedané na púť do Vysokej nad Uhom – dedinky na východnom okraji našej vlasti, aby sme si uctili pamiatku a životný odkaz mučenice bl. Anny Kolesárovej. V miestnom kostole nás privítalo spoločenstvo tunajších kňazov, zasvätených a mladých ľudí, ktorí tvoria spoločenstvo pri tzv. Domčeku bl. Anky. Eucharistiu sme slávili na tom istom mieste, kde bola Anka posilnená Kristovým telom krátko pred svojou smrťou.

Cestou na toto miesto, sme sa neplánovane zastavili v Múzeu vysťahovalectva do Ameriky, ktoré nedávno vzniklo v dedinke Tahyňa. Jedinečnou zbierkou k dejinám amerických Slovákov nás sprevádzal priamo jeho tvorca doc. Martin Javor. Toto nečakané srdečné prijatie nás všetkých, mladších aj starších, nejakým spôsobom obohatilo a nadchlo.

Obed sme absolvovali spoločne v bufete Latorica cestou na juh, do mestečka Malý Horeš. Tam na nás čakal milý pán Gábor Paholič, ktorý nás privítal v areály Malohorešských pivníc a dlho nám rozprával o dejinách tohto miesta, ktoré predstavuje veľmi zaujímavú a málo známu kapitolu našej kultúry. V dvoch skupinách, abstinentskej a tej normálnej, nás potom zaviedol do 500-ročnej vinnej tufovej pivnice, ktorú vyženil, a kde sa s nami delil svojimi poznatkami a výrobkami. S vďakou za milé stretnutie a pohostenie sme sa pomedzi voňavé obilné polia tesne pred žatvou uberali naspäť na brehovský kopec, ktorý nás z diaľky sprevádzal počas celého dňa.

Nedeľa bola záverečnou časťou duchovnej obnovy – vypočuli sme si poslednú prednášku a slávili eucharistiu. Nedeľný obed, ktorý nám so svojou pomocníčkou pripravila naša kuchárka Mária, sme jedli s pocitom, ktorý nás sprevádza každý rok, že končíme akosi priskoro a že o rok zostaneme aspoň o deň dlhšie. Popoludnie sme potom strávili lúčením a pozorovaním ako sa areál kláštora znovu ponára do svojho zvyčajného ticha.

Veľká vďaka malej rehoľnej komunite, ktorá nás prijala vo svojich priestoroch ako aj všetkým ostatným, ktorí prispeli k tomu, že sme si v Brehove spoločne užili krásny čas.

Toto tradičné stretnutie bratislavských rodín z Mestskej časti Karlova Ves bolo súčasťou série rodinných stretnutí, ktoré celoročne pravidelne organizujeme v spolupráci s farnosťou svätého Michala v Karlovej Vsi. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves poskytla finančný príspevok vo forme dotácie na podporu rodinných stretnutí a seminárov, ktoré pomáhajú upevňovať vzťahy v rodinách z Karlovej Vsi a prispievajú k posilneniu rodičovskej identity a spoločenstva medzi rodinami.

Text: Zuzka, foto: Helenka, Majo e iní.