Kľúč k víťazstvám

10. júla Mt 10, 1-7

Ako kresťania sme dostali obrovský dar viery, ktorá je mocou nad nečistými a zlým duchmi. Koľko ľudí nevidí zmysel svojej existencie a možno aj v tejto chvíli rozmýšľa nad tým ako ukončiť svoj život. A my sme častokrát ustráchaní a zahanbení! Pán chce obnovujúcu moc jeho lásky odovzdať svetu. Chce, aby sme ju používali, a posúvali tam, kde chýba život.