Kľúč k víťazstvám

20. júna Mt 6, 7-15

Dnešné evanjelium nám dáva príležitosť prizrieť sa kvalite našej modlitby, či je v skutku kresťanskou modlitbou, alebo či sa skôr podobá na pohanskú modlitbu (existuje totiž aj pohanská modlitba). A ponúka sa nám urobiť to v zrkadle modlitby Otčenáš. Podstatné je pritom objaviť dôvod, pre aký si myslíme, že budeme vypočutí.