Kľúč k víťazstvám

19. júna Mt 6, 1-6. 16-18

Dnes Ježiš hovorí o odmene, ktorú je možné získať si od Nebeského Otca. Upozorňuje nás, aby sme si nezamieňali dobrý pocit zo seba alebo z dobrej mienky iných, s tou odmenou, ktorú za modlitbu, pôst či almužnu dáva Boh. On má pre nás ďaleko významnejšie dobrá...