Kľúč k víťazstvám

17. júna Mt 5, 38-42

Existuje niečo také, že keď horlivo bojujeme so zlom, môžeme spôsobiť rany, sebe samému aj iným. Preto dostávame slovo o neodporovaní zlému. Skôr sa snaž pred ním uchrániť, lebo presvedčenie, že vďaka svojmu zápalu nad zlom zvíťazíš, je sebaklam. Nie si v stave zvíťazíť nad zlom, môžeš však rozmnožovať okolo seba dobro...