Kľúč k víťazstvám

15. júna Mt 5, 33-37

Keď Ježiš hovorí: „Vôbec neprisahajte“, tak to preto, aby sme sa naučili nehádzať slová do vetra a zachovávali pravosť a čestnosť slova.