Kľúč k víťazstvám

13. júna Mt 5, 20-26

"Až potom príď a obetuj svoj dar". Zmierenie má prednosť dokonca aj pred obetou a akoukoľvek inou Božou službou. Ono je tou "najväčšou spravodlivosťou", najsprávnejšou cestou. Dnes sa nám toto znovu pripomína, aby sme v tom mali jasno a nešli ľahšou cestou.