Kľúč k víťazstvám

12. júna Mt 5, 17-19

Kto má skúsenosť s učením, pozná pravdivosť Ježišových slov: "kto prikázania zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký". Nestačí zachovávať, oveľa viac dostávame učiac. S vďakou si dnes v modlitbe spomeň na všetkých, ktorí sú ti zverení a nútia ťa, dať pre nich do slov veci, ktorým veríš.