Kľúč k víťazstvám

11. júna Mt 10, 7-13

"Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." Problém je s vedomím, že sme dostali. Skôr vnímame, čo nám chýba. Ako je to u teba? Vidíš, že si bol nezaslúžene obdarovaný?