Kľúč k víťazstvám

9. júna Mk 3, 20-35

Rôzne reagovali Ježišovi poslucháči na jeho kázanie. Kto však prijímal jeho slovo, stával sa mu mimoriadne blízkym, lebo "plnil Božiu vôľu." Toto spôsobuje Ježišovo slovo aj dnes.