Kľúč k víťazstvám

27. mája Mk 10, 17-27

Ježiš naňho pozrel s láskou... Ježiš pozerá s láskou na horlivosť, na našu úprimnú túžbu po dobre, aj keď je nezrelá. A je pripravený nás podopierať a ukazovať, čo nám ešte chýba.