Kľúč k víťazstvám

25. septembra Lk 8, 16-18

Zvláštnu evanjeliovú logiku obsiahnutú v slovách "Kto má tomu sa pridá", ktorá nás povzbudzuje k aktivite, nám dnešné evanjelum ukazuje v úzkom súvise s počúvaním. A to ďalej v náväznosti na naše povolanie vydávať svedectvo...