Kľúč k víťazstvám

9. augusta Mt 25, 1-13

Naše lampy hasnú... Múdrosť podľa kritérií Božieho kráľovstva spočíva v zásobení sa olejom na čas očakávania: "Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob." Vieš, kde sa dá nakúpiť olej do zásoby? A máš potrebné nádoby?