Levoča: Vigília Zoslania Ducha Svätého

Keď Ježiš odchádzal k svojmu a nášmu Nebeskému Otcovi, sľúbil nám, že nás nenechá samých, ale že nám pošle Tešiteľa – Ducha Svätého. V dôvere v Jeho slová, sme boli 40 dní po Nanebovstúpení Pána, v predvečer Zoslania Ducha Svätého (30. mája) zhromaždení na jednom mieste – v minoritskom kostole sv. Ducha v Levoči, aby sme spolu očakávali sľúbený dar.

Albánsko: Púť do Laç

30. mája 2009 bratia minoriti zorganizovali pre svojich farníkov z Fieru a okolia púť do známeho pútnického miesta.

Slávnosti prvého sv. prijímania vo farnosti Spišský Štvrtok

Posledné tri nedele sa v našej farnosti Spišský Štvrtok konali slávnosti prvého sv. prijímania.

Grécko: Monastýr v Meteorach

V západosevernom Grécku možno navštíviť pravoslávne kláštory v malebnom prostredí.

Bratislava – Gabčíkovo: V príprave na minoritskú cyklopúť 2009


V rámci tréningu na augustovú cyklopuť do Assisi a Ríma nekoľko nádejných pútnikov vyžívajúc výročie víťazstvá nad fašizmom sa 8. mája vydalo na cestu do Gabčíkova.

Albánsko: Kríž na kostolnej veži

Po namáhavej práci pri stavaní 14 metrového lešenia zablysol na zvonici farského kostola vo Fieri kríž.

Zamyslenie nad nedeľou utrpenia Pán

Dnes slávime nedeľu utrpenia Pána, tradične nazývanú Kvetnou. Pripomíname si slávnostný vstup Ježiša Krista do Jeruzalema.

Misie v Mikušovciach

V živote každého jedného z nás je potrebné neustále niečo obnovovať a nie je to inak ani v oblasti našej viery. Každému z nás hrozí, že vieru v Boha, to najdôležitejšie čo má, bude prežívať len ako zvyk. Pre nás obyvateľov Mikušoviec takouto príležitosťou k obnove našich sŕdc, boli ľudové misie v našej obci.

Bratislava: Duchovná obnova s P. Józefom Augustynom

Vo farnosti Bratislava Karlova Ves sa v dňoch od 30. apríla do 2. mája 2009 konala farská duchovná obnova, ktorú viedol poľský jezuita P. Józef Augustyn.

Bratislava: udeľovanie služby akolytátu

Dňa 3. mája 2009, na nedeľu Dobrého pastiera, bola br. Róbertovi Gajderusovi udelená služba akolytátu.

Bratislava: Návšteva z Hnutia fokoláre

Vo večerných hodinách v stredu 29. apríla t.r. našu minoritskú komunitu v Bratislave navštívil P. Amadeo Ferrari, OFMConv., člen centra rehoľníkov Hnutia fokoláre.

Rím: Rozhovor pre Rádio Vatikán

Vo večernom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu vystúpil ako hosť náš spolubrat páter Michal Ledecký.