Karpatská nočná krížová cesta

V noci z 8. na 9. apríla trinásť osôb v čase 6 hodín zvládlo 21 kilometrovú cestu z Bratislavy do Marianky.

Zomrel otec pátra Adama

Dnes ráno si vo veku 85 rokov Pán povolal k sebe Edwarda Barana, otca pátra Adama.

Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu

Nad slovami a skutkami Ježiša Krista sa dnes zamýšľa páter Peter Głód z Levoče.

Pozvánka na nočnú krížovú cestu

Radi by sme Ťa pozvali na tiché rozjímanie a prekonávanie svojej slabosti počas nočnej krížovej cesty. Naše putovanie sa bude konať počas noci z piatku 8. apríla na sobotu 9. apríla 2022.

Veľké stretnutie bratov na formácii

V dňoch 30. a 31. marca sa na Kalvárii Paclavskej v Poľsku konalo stretnutie bratov na formácii zo strednej a východnej Európy

Páter Jaroslav s Matkou Alexiou na duch. cvič.

Páter Jaroslav Mária Cár viedol duchovnú obnovu pre žiakov a rodičov tretieho ročníka základnej školy Matky Alexie

BA: Mužská duchovná obnova

Na štvrtú pôstnu nedeľu 27. marca pre štyroch mladých mužov vyvrcholila pôstna duchovná obnova.

Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu

V podobenstve o márnotratnom synovi nám Pán Ježiš približuje nesmierne milosrdenstvo nášho nebeského Otca, ktorý nás netrestá za naše poklesky, ale trpezlivo čaká na náš návrat. Prihovára sa páter Róbert Gajderus.

Bratislava: Mládež sa modlila za mier

Mladí zo spoločenstva Misia Máriina a bratia minoriti sa spolu s farníkmi modlili počas celonočnej adorácie z 18. na 19. marca za pokoj na Ukrajine

Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu

Na 3. pôstnu nedeľu z kláštornej kaplnky v Spišskom Štvrtku sa nám prihovára brat Roman Gažúr.

Pozvánka na obnovu pre mladých mužov

Mlaých mužov stredoškolákov, vysokoškolákov i pracujúcich pozývame v dňoch 25. - 27. marca 2022 na pôstnu duchovnú obnovu do nášho bratislavského kláštora.

Pozvánka na celonočnú adoráciu

Bratia minoriti a mladí zo spoločenstva Misia Máriina vás v piatok o 21:00 pozývajú do kostola sv. Františka v Karlovej Vsi na celonočnú adoráciu Sviatosti Oltárnej, počas ktorej budeme prosiť o mier na Ukrajine.