2. február: Deň zasväteného života

Svedkovia Krista vo svete

Druhý vatikánsky koncil hovorí, že rehoľný život nepopierateľne patrí k životu a svätosti Cirkvi.

Bratislava: Deň zasväteného života

V pondelok, 2. februára, sme sa vybrali na stretnutie zasvätených osôb s otcom biskupom Stanislavom Zvolenským.

Albánsko: Deň zasväteného života

Dňa 2. februára sa uskutočnilo v meste Elbasan stretnutie misionárov z príležitosti Dňa zasväteného života.

Bratislava: Hodnotenie miništranskej súťaže za r. 2008

[29.1.2009] Na včerajšom miništrantskom stretnutí sme hodnotili miništrovanie v roku 2008.

Bratislava: Pozývanie na katechézy

 

V sobotu 24. januára bratia a sestry zo spoločenstva neokatechumenátnej cesty pri farnosti sv. Michala Archanjela v Bratislave pozývali na farské katechézy.

Spišský Štvrtok: Pracovné stretnutie kustodiálnej rady a gvardiánov

[22.1.2009] V stredu 21.januára 2009 sa v minoritskom kláštore v Spišskom Štvrtku uskutočnilo pracovné stretnutie členov kustodiálnej rady a gvardiánov.

Bratislava: Ekumenická bohoslužba

[20.1.2009] V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý Cirkev slávi od 18. do 25. januára sa v kostole sv. Františka konala ekumenická bohoslužba. Zúčastnili sa nej zástupcovia z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Aby boli jedno...

Od 18. do 25. januára každoročne prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Rím: Pohreb pátra Heisera

V stredu 14. januára t.r. sa v Ríme sa uskutočnili pohrebné obrady pátra Bazila Heisera, ktorý zomrel 12. januára.

Albánsko: Nové radosti

[14.1.2009] Na vigíliu Troch Kráľov sme začali s br. Marekom navštevovať a požehnávať miestne rodiny.

Rím: Úmrtie bývalého generálneho ministra rádu

[12.1.2009] Dnes ráno v nemocnici „Salvator Mundi“ v Ríme zomrel P. Bazil Heiser OFMConv. Bývalý generál rádu. (1960-1972)

Bratislava: Oslava menín P. Luciána a P. Adama

[7.1.2009] Dnes sme v našom bratislavskom kláštore oslavovali meniny pátra kustóda Luciána a kustodiálneho vikára pátra Adama.